header foto header foto header foto

 
Inschrijfformulier HC Mierlo

Indeling en contributie

Het lidmaatschap gaat direct na inschrijving in, u ontvangt bericht van de ledenadministratie over de indeling. Indeling geschiedop basis van leeftijd conform de leeftijdsgrenzen die de KNHB hanteert, maar is altijd afhankelijk van de ruimte die er in teams is.

De contributie is afhankelijk van de leeftijd van het lid en de spelsoort (spelend, trainend). 

Een overzicht van de tarieven vindt u HIER.

 

Hockeyschool

Junioren (7 t/m 17 jaar) die gedurende het seizoen aangemeld worden en/of geen hockeyervaring hebben, starten op de Hockeyschool. Op de hockeyschool worden de basisvaardigheden van het hockey aangeleerd. Wanneer er bij een team aanvulling nodig is en een speler voldoende vaardigheden heeft, kan de speler bij een team ingedeeld worden. Voor vragen en de trainingsdag neem contact op met [email protected]

 

Proeflidmaatschap

Uitsluitend wanneer uw kind ingedeeld is bij de Beestenbende, Benjamins of Hockeyschool kunt u binnen één maand (!) na inschrijving kosteloos opzeggen door middel van een e-mail met alle gegevens aan: [email protected]. De periode van één maand dient u zelf in de gaten te houden. Na deze maand gaat het lidmaatschap automatisch over in een definitief lidmaatschap en bent u de bijhorende contributie verschuldigd.

 

Allerjongsten

Als u de geboortedatum van uw kind niet kunt invullen op het inschrijfformulier is hij of zij helaas nog te jong. De minimale leeftijd om lid te kunnen worden is 5 jaar (peildatum 1 oktober van het betreffende seizoen). Onder voorwaarden kan hier incidenteel van afgeweken worden; de ledenadministratie legt het u graag uit.

 

Ook belangrijk!

Goed om te beseffen: HC Mierlo is een club (zoals de meeste sportclubs) die draait op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is een club nergens. Als iedereen een klein steentje bijdraagt, dan is hockey een fantastische sport waar u en/of uw kind veel plezier aan zullen beleven. 

Daarom kan uw inzet gevraagd worden bij een aantal team-gerelateerde zaken zoals coachen, trainen, bardienst/infobalie, rijden naar uitwedstrijden,  etc.

Daarnaast verwachten wij dat u (of uw kind) indien nodig bijdraagt aan de vereniging door het verrichten van vrijwilligerstaken. Dit kan op hockey gericht zijn maar ook meer algemeen qua organisatie (klussen, bardiensten, evenementen, materialen, administratie).
Onze uitgangspunten zijn beschreven in het vrijwilligersbeleid dat u hier kunt nalezen.
Om iedereen iets te laten doen waar hij of zij zich prettig bij voelt kan op het inschrijfformulier aangegeven worden op welk vlak je iets wil bijdragen. 
Toewijzing geschied altijd na overleg. 

Alle leden vanaf 14 jaar zijn verplicht hun scheidsrechterskaart te behalen en daarmee ook wedstrijden te gaan fluiten. Hiervoor wordt door de club kosteloos de benodigde opleiding en het examen aangeboden. Wanneer een lid (ouder dan 14 jaar) geen scheidsrechterskaart heeft, kan het bestuur besluiten het lid te schorsen tot de kaart behaald is.

 

Mocht u nog andere vragen hebben ten aanzien van het lidmaatschap, dan kunt u ons deze uiteraard stellen via e-mail[email protected]

 

We wensen u alvast heel veel hockeyplezier! 


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Vrijwilligerstaken
   
   
   
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Hoofdsponsor

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.