header foto header foto header foto

 

Veilig sportklimaat

We vinden het belangrijk dat er binnen onze club voor alle sporters een sociaal veilige sportomgeving is. Daarom volgen we als HC Mierlo de adviezen hieromtrent van NOC*NSF en de KNHB. Dit betekent dat we binnen onze club afspraken hierover hebben vastgelegd in diverse reglementen en gedragsregels en heeft HC Mierlo een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Van eenieder wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze afspraken en hiernaar handelen, voor zover voor hen van toepassing. Hieronder vind je een overzicht van alle informatie.


Aannamebeleid vrijwilligers

Binnen onze club hebben een vastgelegd dat we met nieuwe vrijwilligers een intakegesprek hebben, de VOG wordt opgevraagd en dat ze worden geïnformeerd over de gedragsregels binnen HC Mierlo.


Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport (incl. toelichting)

De gedragsregels beschrijven afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat we wel/niet acceptabel vinden. We verwachten dat iedere betrokken op de hoogte is van deze (gedrags)regels en hiernaar handelt. Onze gedragsregels volgens het beleid van het NOC*NSF.

Omgangsregels teambegeleiding

Deze omgangsregels geven trainers, coaches en teammanagers handvatten bij de omgang met teamleden. Dit zorgt voor duidelijkheid voor leden en teamgebeleiders.


Omgangsregels voor alle leden en vrijwilligers

Deze omgangsregels beschrijven de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.


Vertrouwens Contact Persoon

De VCP is binnen onze club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP bekijkt vervolgens samen met jou welke stappen jij kunt nemen.