header foto header foto header foto

 
Algemeen

Kandidaatbestuur HC Mierlo

1-9-2020

Een aantal maanden geleden is via Lisa en de ALV de oproep gekomen voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers om HC Mierlo verder te versterken. 

 

Een groep enthousiastelingen heeft de hulpvraag vanuit de vereniging opgepakt. Tijdens de zomerperiode zijn er verschillende gesprekken met elkaar geweest. Er is gekeken of we dezelfde gedachte hebben bij de club en wat er zou moeten gebeuren om HC Mierlo een vereniging te maken die voor en vooral van alle leden is. Met als hoofddoel hoe maken we HC Mierlo ‘Onze Vereniging’. 

 

Onze visie is dat HC Mierlo een plek moet zijn voor iedereen (prestatie- en breedtehockey) met een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Een club die bruist, waar gesport wordt op verschillende niveaus, maar vooral waar herinneringen worden gemaakt. 

 

De gesprekken hebben er toe geleid dat er een negenkoppig kandidaat-bestuur is gevormd dat de schouders eronder wil zetten om deze doelen samen met de leden te gaan realiseren. Vanaf het begin van het nieuwe seizoen zien en horen jullie van ons. We stellen ons graag vooraf aan jullie voor. 

 

Tijdens de ALV van dinsdag 3 november hopen wij op jullie steun en kunnen we officieel benoemd worden om onze plannen en ambities echt uit te gaan voeren. Tijdens de ALV zullen we jullie meer informatie geven over de plannen die we hebben met HC Mierlo.

 

Wij hebben er ontzettend veel zin in en zouden graag met iedereen bouwen aan ‘Onze Vereniging’ HC Mierlo. De komende dagen zullen wij ons persoonlijk voorstellen op de website! 

 

Tot slot willen we alvast van de gelegenheid gebruik maken om het aftredende bestuur te bedanken. Ze hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor de vereniging.

 

Tot op de ALV of op en om het hockeyveld.


Angela van Tilborg
Arjan Gubbels
Carla van Velden
Claudia Merkx
Dan Cremers
Guillaume van Leest
Hein Boumans
Jean-Paul Jetten
Jelle de Vries
Richard van de Walle
Rosan Jansen Boogers