header foto header foto header foto

 

Vertrouwenscontactpersoon

Elk lid, ouder van een spelend lid, trainer, vrijwilliger of bestuurslid van onze vereniging die vragen of vermoedens heeft, een melding wil doen, een klacht heeft, of aangifte wil doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van HC Mierlo.

 

Bij de VCP kan je in de eerste plaats in vertrouwen je verhaal kwijt. De VCP bekijkt vervolgens samen met jou welke stappen jij kunt nemen. De rol van de VCP is die van onafhankelijke eerste opvang. In sommige situaties heeft de VCP een meldplicht aan het bestuur. Dit zal altijd voorafgaand aan een gesprek worden toegelicht. Ook adviseert de VCP gevraagd en ongevraagd het bestuur op het gebied van een veilige sportomgeving. Het bestuur heeft als belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige sportomgeving. 

 

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag? 

Ongewenst gedrag is iedere vorm van ongewenst verbaal, non verbaal of fysiek gedrag waardoor jij je niet veilig voelt bij het beoefenen van je sport.

 

Even voorstellen

Binnen HC Mierlo ben ik de vertrouwenscontactpersoon. Mijn naam is Ellen Meeuwsen en woon in Mierlo. Zelf ben in niet sportief binnen de vereniging actief, maar mijn dochter hockeyt sinds een aantal jaren en ik ben met mijn eigen bedrijf Ophrys shirtsponsor. Daardoor ben ik regelmatig langs de kant van het veld aanwezig. 


Vanuit mijn eigen bedrijf Ophrys ben ik dagelijks bezig met zaken als integriteit en privacy. Het omgaan met vertrouwelijke situaties is mijn dagelijkse werk. Ik verwacht mede op basis hiervan mezelf nuttig te kunnen maken voor HC Mierlo en een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan een veilig sportklimaat.


Als je me wilt spreken dan kun je het beste een e-mail sturen naar [email protected] en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. In dringende situaties mag je me uiteraard ook bellen op 06-15909044.

 

Andere mogelijkheden 

Neem je liever geen contact op met iemand binnen HC Mierlo? Dan respectern wij dat en kun je contact opnemen met onderstaande onafhankelijke partijen. 

 

Fier

Anoniem chatten over ongewenst gedrag 

https://www.fier.nl/chat-sport

 

Speakup

Anoniem melden van ongewenst gedrag 

https://www.speakupfeedback.eu/web/hockey/nl

 

Centrum veilige sport

Contact met een vertrouwenspersoon om een situatie te bespreken en advies ontvangen over mogelijke vervolgstappen, ge├»nitieerd vanuit NOC*NSF in samenspraak met sportbonden. 0900-202 55 90 of [email protected]