header foto header foto header foto

 

Contributie

Betaling
De jaarlijkse contributie dient te worden voldaan d.m.v. automatische incasso. Bij niet voldoen aan de financiële verplichtingen (storneren) bent u geen lid meer maar worden de verschuldigde contributies nog wel geïncasseerd.
Na inschrijving ontvangt u (per e-mail) een factuur en wordt het verschuldigde bedrag na ca. 14 dagen geïncasseerd.

Contributie
De jaarcontributie met ingang van het seizoen 2019-2020 bedraagt voor:
- veteranen, veteranessen en senioren ( vanaf 18 jaar) € 225,-
- veteranen, veteranessen (vanaf 80 jaar) € 80,-
- junioren D t/m A ( vanaf 10 jaar) € 200,-
- jongste jeugd F t/m E ( vanaf 7 jaar) € 135,-
- benjamins/beestenbende (vanaf 5 t/m 7 jaar / alleen training) € 90,-
- hockeyschool F t/m A ( vanaf 7 t/m 17 jaar / alleen training) € 90,-
- trimhockey / papa mama hockey ( vanaf ca. 30 jaar) € 100,-
- niet spelend lid (alle leeftijden) € 40,-
- zaalhockey (vanaf 10 jaar) € 70,-
- trainend lid 50% van de spelende contributie

   
   
   
   
   
   
   
   
   


Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 25,- en wordt middels de eerste factuur in rekening gebracht.

Kortingen
Gezinsleden die op het zelfde adres ingeschreven zijn krijgen een korting van 50% over de gezamenlijke contributie boven € 450,- per jaar.
De gezinskorting is alleen van toepassing op de veldhockeycontributie en voor de gezinsleden die bij aanvang van het seizoen (1 juli) lid zijn.

Beëindiging lidmaatschap
Behoudens royement door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend beëindigd worden door een e-mail te zenden aan de ledenadministratie.
Vermeld in deze e-mail altijd:
- lidnummer
- naam
- huidige team / indeling
- reden van de opzegging

Bij afmelding ná 1 juni bent u contributie verschuldigd over het nieuwe seizoen conform onderstaande regels! U ontvangt een bevestiging van uw afmelding.

- bij opzegging ná 1 juni maar vóór 1 juli is ongeacht de leeftijd en spelsoort een contributie verschuldigd van € 50,-. Lidmaatschap eindigt per 1 juli;
- bij opzegging ná 1 juli maar tenminste 1 maand vóór aanvang van de competitie is op basis van leeftijd en spelsoort een halve contributie verschuldigd. Lidmaatschap eindigt per direct;
- bij opzegging minder dan 1 maand voor aanvang van de competitie is naar leeftijd en spelsoort geldende contributie verschuldigd. Lidmaatschap eindigt per direct.

Het wijzigen van lidsoort (spelend/trainend/niet spelend) is minder dan 1 maand voor aanvang van de competitie niet mogelijk. Uitzonderingen hierop uitsluitend na toestemming van technische commissie én penningmeester.

Contact met de ledenadministratie
U kunt vragen of adreswijzigingen bij voorkeur per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie op [email protected] .
Wijziging van e-mailadres en/of telefoonummer(s) kunt u zelf aanpassen door met uw lidnummer en wachtwoord in te loggen op de website www.hcmierlo.nl of in LISA-team.

Ledenadministratie HC Mierlo